8

Vilka hör ihop?

Aktivitet 8

Analog programmering, lek, Minnesträning

🧠Nu ska vi träna minnet och samtidigt para ihop djur och ungar som hör ihop. Tänk dig memory och para ihop exempelvis kyckling-höna, valp-räv, lamm-får och så vidare.

Aktiviteten:
Du behöver en programmeringsmatta, djurkort, programmeringskort och var sin liten figur att förflytta mellan korten.

🐄🦆🐑
Gör gärna aktiviteten i en mindre grupp, samla alla barn kring mattan. Lägg ut alla djurkort på programmeringsmattan med baksidan upp.
I tur och ordning får barnen bestämma sig för två kort som de vill "öppna", sedan lägga ut en sekvens med programmeringskorten hur de vill att figuren ska röra sig på mattan. Flytta figuren enligt koden, vänd upp kort ett och gå sedan till nästa kort och vänd upp. Hör korten ihop får eleven ta detta som ett par och har nu fått 2 poäng. Skulle de inte höra ihop vänds korten ner igen och det är nästa barns tur att försöka hitta ett par som hör ihop. ✨

40 minuter

Programmeringsmatta med rutnät
Små figurer att programmera (exempel Lego)
Djurkort
Programmeringskort
Memory

LGR11

MATEMATISKA RESONEMANG OCH UTTRYCKSFORMER
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Förberedelser

Dela in eleverna in mindre grupper, de kan också göra aktiviteten två och två.

Ta fram din programmeringsmatta, programmeringskort och figur.

Skriv ut och klipp isär djurkorten och programmeringskorten.

Har du ingen programmeringsmatta?
Tillverka en programmeringsmatta med ett rutnät. Material kan vara papper, vaxduk eller tejpa direkt på golvet. Rutornas storlek bör vara 15*15 cm. Med denna storlek på rutorna fungerar det även att använda en Bee-Bot.

Arbetsgång

  1. Genomgång av aktiviteten. Visa gärna hur dagens aktivitet kommer att gå till.
  2. Låt eleverna fundera, börja programmera och se om de kan hitta några par som hör ihop.
  3. Utvärdera och prata om vad som gick bra och det som var lite svårare.

Tips!

Vi har förberett och skapat några kort med djur och deras ungar, men detta kan ni självklart utveckla. Kanske vill ni skapa ett memory med tydliga teman kring bara fåglar, vattendjur, bondgårdsdjur eller varför inte djur som lever på savannen?

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev